AgroSkill: Obavijest o početku aktivnosti na projektu

Udruga maslinara Kaštela “Mastrinka” poziva sve zainteresirane, prvenstveno nezaposlene i pripadnike socijalno ugroženih skupina te obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva, da se prijave za sudjelovanje u projektu

AGROSKILL
Edukacija i razvoj vještina za rad u poljoprivredi

Ovim projektom će se zainteresiranima omogućiti stjecanje i unaprijeđenje vještina kroz 5 modula:

  1. Osposobljavanje za “Održivu uporabu pesticida“ u obliku tečaja koji će se odvijati u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split za maksimalno 10 polaznika.
  2. Osposobljavanje za rad sa agro-mehaničkim alatima: atomizer, freza, kosilica, koje će se odvijati na terenu, a koje će uključivati rad sa strojevima i preporuke proizvođača o tome kako održavati iste.
  3. Demonstracija berbe električnim i pneumatskim alatima za branje koja će se odvijati na terenu, a koja će uključivati demonstraciju rada strojevima i preporuke kako organizirati rad.
  4. Demonstracija rezidbe i prezentacija alata za rezidbu: ručne škare, teleskopske škare, električne škare, električne pile, pile na motorno gorivo, koja će se odvijati na terenu, a koja će uključivati rad sa alatima i preporuke kod rezidbe.
  5. Tehnička radionica izrade zamki za maslinovu muhu i drugih nekonvencionalnih alata koji se primjenjuju kao zaštita od maslinove muhe.

Molimo zainteresirane da pošalju svoje kontakt podatke na e-mail adresu mastrinka@mastrinka.hr ili da se jave na kontakt mob. 095 851 5482, tako da Vas možemo pravovremeno obavijestiti o terminima provedbe pojedinih modula.

Više informacija na stranici projekta.

 

logici0001
Projekt je pokrenula Udruga Mastrinka u suradnji sa Institutom za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, a uz sufinanciranje Splitsko-dalmatinske županije u sklopu natječaja Programi i projekti udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja kulture, strukovnih i ostalih udruga.