Projekt AgroSkill

Kroz redovan rad Udruge i naših članova uočeno je da u maslinarstvu, a i u ostalim poljoprivrednim granama, postoji nedostatak radne snage koja bi imala osnovne vještine rukovanja agro-mehaničkim alatima i koja je osposobljena za obavljanje određenih tipove posla. To se odnosi primarno na poslove zaštite bilja, obrade tla, rezidbe i berbe.

Projektom “Maslinske žurnate” ova potreba je mapirana, gdje je provjereno da svaki drugi maslinar povremeno traži pomoć u masliniku, a pogotovo u poslovima zaštite bilja, rezidbe i berbe. Rezultat nestašice kvalitetne radne snage se negativno reflektira na produktivnost koja se dalje manifestira kroz smanjenje obradivih površina i smanjeni godišnji urod uslijed neprovođenja adekvatnih agro-tehničkih zahvata.

Osnovni uzrok ovoga su: opća neinformiranost o postojećoj potrebi za dodatnom radnom snagom te ne postojanje osnovnih edukacijskih programa koji bi obučili osobe za rad u poljoprivredi, stoga se Udruga maslinara Kaštela “Mastrinka” prijavila  Agro-Skill projekt, na program Splitsko-dalmatinske županije i dobila djelomično financiranje aktivnosti.

Korisnici ovog projekta su primarno nezaposleni svih dobnih skupina i svih spolova kojima će se pružiti prilika stjecanja novih vještina i zapošljavanja, te obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva.

Projekt uključuje:

  1. Osposobljavanje za “Održivu uporabu pesticida“ u obliku tečaja koja će se odvijati u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša Split za maksimalno 10 polaznika.
  2. Osposobljavanje za rad sa agro-mehaničkim alatima: atomizer, freza, kosilica, koje će se odvijati na terenu, a koje će uključivati rad sa strojevima i preporuke proizvođača o tome kako održavati iste.
  3. Demonstraciju berbe električnim i pneumatskim alatima za branje koje će se odvijati na terenu, a koje će uključivati demonstraciju rada strojevima i preporuke kako organizirati rad.
  4. Demonstraciju rezidbe i prezentacija alata za rezidbu: ručne škare, teleskopske škare, električne škare, električne pile, pile na motorno gorivo koje će se odvijati na terenu, a koje će uključivati rad sa alatima i preporuke kod rezidbe.
  5. Tehničku radionicu izrade zamki za maslinovu muhu i drugih nekonvencionalnih alata koji se primjenjuju kao zaštita od maslinove muhe

Projekt će se provoditi u periodu od listopada 2016. do svibnja 2017., a o konkretnim aktivnostima će te biti dodatno obaviješteni putem web-a i naše Facebook stranice.

 

Aktivnosti:

  1. Obavijest o početku aktivnosti na projektu, 3. studenog 2016. godine
  2. AgroSkill, 1 modul: Demonstracija berbe, 12. studenog 2016. godine
  3. AgroSkill, 2. modul: Edukacija “Održiva uporaba pesticida”, 30.-31. siječnja i 01. veljače 2017. godine
  4. AgroSkill, 3. modul: predavanje uoči radionice rezidbe, 24. veljače 2017. godine
  5. AgroSkill, 3. modul: održana radionica rezidbe, 17. ožujka 2017. godine