Savjetodavna: let maslininog moljca

Savjetodavna služba, podružnica Splitsko-dalmatinske županije, objavila je sljedeću

 

Obavijest maslinarima

Pregledom lovki na opažačkim lokalitetima bilježimo ulov maslininog moljca (Prays oleae) iznad praga ili na granici praga štetnosti.

U cilju izbjegavanja mogućih šteta i očuvanja plodova preporuča se zaštita maslina kada je plod veličine oko 4-5 mm.

Za suzbijanje maslinovog moljca registrirani su  pripravci na osnovi:

dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Perfekthion Calinogor),

deltametrina (Decis 2,5 EC, Scatto) ili

fosmeta (Imidan 50 WG).

U ekološkoj proizvodnji dozvoljeni su pripravci  na osnovi BT (Baturad WP, Biobit WP) ili  na osnovi azadiraktina (Neemazal T/S).

Također, na pojedinim lokalitetima zabilježena je pojava maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis). Preporučamo redovito tjedno pregledavanje maslinika na prisutnost štetnika sve do okoštavanja maslina, posebno u maslinicima na kamenitim površinama. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika.

Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl. ing. agr.
www.savjetodavna.hr

Maslinin moljac:

MaslininMoljac

Maslinin svrdlaš:maslininsvrdlas

Slike sa www.savjetodavna.hr.